Framtidssäkrade, lättviktiga och enkla IT-system. Hur låter det?

Rekoda hjälper ditt företag att se över din befintliga hårdvaru- och mjukvaruplattform, för att hitta möjligheter för snabba och kostnadseffektiva förbättringar.

Genom vårt medlemskap i Dell och Microsofts Partner Program har vi tillgång till marknadens stabilaste och mest använda IT-lösningar. Rekoda har också erfarenhet av att bygga på befintlig infrastruktur för att maximera de investeringar som redan implementerats i verksamheten. Rekoda kan använda olika teknologier men har mycket bra erfarenhet av att ha använt Microsoft ASP.Net MVC och Jquery kombinerat med SQL Server för att få flexibla och utbyggbara system till låg totalkostnad.